۱۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6004697
T T
۰ نفر
دیدار وزیر صنایع استراتژیک لیبی با رئیس جمهوری # تهران - ایرنا 18/07/70 .سیاسی. تلکس 122 هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور امروز جاراله عزوز الطلحی وزیر صنایع استراتژیک لیبی را به حضورپذیر فت.
........................................
،قذافی،رهبر،لیبی،نمایشگاه،بین،المللی،تهران،
۰ نفر