۱۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6004667
T T
۰ نفر

اوضاع اجتماعی شوروی ناهنجار است

۱۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6004667
اوضاع اجتماعی شوروی ناهنجار است # نیویورک - ایرنا 17/07/70 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 25 نیویورک تایمز درمقاله ای اوضاع اجتماعی شوروی رابعدازشکست کودتا ناهنجار توصیف کرده و نوشت دمکراتها اکنون با عقب زدن تندروها به جان یکدیگرافتاده اند.
........................................
،یلتسین،رئیس،،جمهوری،روسیه،پارلمان،مشکلات،دیوان،سالاری،اداری،
۰ نفر