۱ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6002791
T T
۰ نفر
گزارش رویتر از تظاهرات ضد آمریکائی عراقی ها در بغداد # تهران - ایرنا 4/07/70 .سیاسی. تلکس 200 به گزارش رویتر از بغداد هزاران عراقی امروز بزرگترین تظاهرات ضد آمریکایی را از زمان جنک خلیج فارس به نمایش گذاردند.
........................................
،محصل،دانشجو،جرج،بوش،،رئیس،،جمهور،آمریکا،تحریم،اقتصادی،سازمان،ملل، ،علیه،عراق،دیوید،کی،رئیس،،گروه،بازرسان،سازمان،ملل،
۰ نفر