۱ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6002556
T T
۰ نفر
ابراز امیدواری بوش نسبت به آزادی کلیه گروگانهای غربی در...
# تهران - ایرنا 3/07/70 .سیاسی. تلکس 115 رئیس جمهور آمریکادیروزابرازامیدواری کرد که آزادی جک مان انگلیسی منجر به آزادی بقیه گروگانهای غربی درلبنان ازجمله 5 گروگان آمریکایی گردد.
........................................
،رویتر،نیویورک،ملاقات،گروهارلام،برانت،لاند،نخست،وزیر،نروژ،روابط،ایران،، ،جرج،بوش،،
۰ نفر