۱ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6002527
T T
۰ نفر

امکان بروز خونریزی درنیکاراگوا

۱ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6002527
امکان بروز خونریزی درنیکاراگوا # مادرید - ایرنا 2/07/70 .سیاسی. تلکس 180 اسقف اعظم ماناگوا شرایط این کشور رابسیار حساس خواند واحتمال داد کوچکترین جرقه منجر به ایجاد حمام خون وآشوب اجتماعی درنیکاراگوا شود.
........................................
،کاردینال،اوباندو،خشکسالی،بیکاری،
۰ نفر