۱ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6002359
T T
۰ نفر

بوش ازصدام خواست دچار اشتباه محاسبه نشود

۱ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6002359
بوش ازصدام خواست دچار اشتباه محاسبه نشود # تهران - ایرنا 2/07/70 .سیاسی. تلکس 237 بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز به صدام رئیس جمهور عراق هشدار داد که دچار اشتباه نشود .
........................................
،رویتر،نیویورک،بازرسین،سازمان،ملل،ارزیابی،بازداشت،برنامه،اتمی،، ،قطعنامه ها،
۰ نفر