۱۶ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6000600
T T
۰ نفر
اظهارات مسیح مهاجری درکنگره مسئولان وکارشناسان تربیت بدنی آ # تهران - ایرنا 20/06/70 .اجتماعی.ورزشی. تلکس 203 مسیح مهاجری امروزدرکنگره مسئولان تربیت بدنی آموزشگاههای کشورگفت طی دوسه سال اخیرازورزش به عنوان وسیله ای برای سرگرم کردن مردم استفاده شده است ........................................
،ایران،،مشاورفرهنگی،رئیس،،جمهور،،نظر،شخصی،،تهیه،وتامین،وسایل،وامکانات، ،ورزشی،
۰ نفر