۱۶ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6000513
T T
۰ نفر
پایان نخستین اجلاس کمیته همکاری علمی آموزشی و فرهنگی اکو # تهران - ایرنا 20/06/70 .سیاسی. تلکس 116 نخست ین اجلاس کمیته همکاری علمی آموزشی و فرهنگی سازمان همکاری اقتصادی اکو که باشرکت نمایندگان ایران پاکستان وترکیه درتهران برپاشده بوددیروزپایان یافت.
........................................
،وزارت،فرهنک،و،آموزش،،عالی،تبادل،اطلاعات،کتب،و،نشریات،منابع،آب،زلزله، ،شناسی،بسته،بندی،مواد،غذایی،
۰ نفر