۱۶ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6000368
T T
۰ نفر
کانادا55 میلیون دلاربصورت کمک مالی واعتباردراختیاراوکراین # تهران - ایرنا 19/06/70 .اقتصادی. تلکس 21 اق کاناداموافقت کرده است55میلیون دلاری دراختیارجمهوری اوکراین قراردهدکه5 میلیون دلار آن بصورت کمک فنی و50 میلیون دلاردیگرآن بشکل یک خط اعتباری خواهدبود ........................................
،آ،اف،پ،کیو،شوروی،باربارا،مک،دوگان،وزیر،مشاور،درامور،خارجه،کمک،5، ،میلیون،دلاری،توسعه،پروژه های،زیربنائی،
۰ نفر