۱۶ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6000054
T T
۰ نفر

پیام واتیکان به کنفرانس غیر متعهدها

۱۶ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6000054
پیام واتیکان به کنفرانس غیر متعهدها # واتیکان - ایرنا 16/06/70 .سیاسی. تلکس 131 واتیکان درپیامی به کنفرانس غیر متعهدها ب ااشاره به پایان یافتن اختلافات شرق و غرب ازبین رفتن تبعیض میان کشورهای غنی وفقیر را آرزو کرد.
........................................
،ایرنا،آنجلو،سودانو،نخست،وزیر،تحولات،شوروی،تجزیه،
۰ نفر