۱۱ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5999814
T T
۰ نفر
نظرات یلتسین در زمینه ادامه برنامه اصلاحات شوروی # تهران - ایرنا 15/06/70 .سیاسی. تلکس 57 بوریس یلتسین امروز گفت که کلیه سلاحهای هسته ای شوروی را می توان به جمهوری روسیه که بزرگترین و قدرتمندترین جمهوری شوروی بحساب می آید منتقل کرد.
........................................
،گورباچف،رئیس،،جمهوری،شوروی،نگرانی،غرب،کنترل،برسلاحهای،هسته ای،تحولات، ،شوروی،مصاحبه،مشترک،
۰ نفر