۱۱ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5999784
T T
۰ نفر

اعلام استقلال جمهوری خودمختار کریمه

۱۱ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5999784
اعلام استقلال جمهوری خودمختار کریمه # مسکو - ایرنا 14/06/70 .سیاسی. تکلس 158 جلسه فوق العاده پارلمان جمهوری خودمختار کریمه که جزیی از جمهوری اوکراین شوروی است استقلال کریمه بعنوان یک جمهوری خودمختار غیرقابل تقسیم رااعلام کرد.
........................................
،ایرنا،مسکو،تاس،،تحولات،شوروی،
۰ نفر