۱۱ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5999201
T T
۰ نفر

تاثیرات تصفیه گسترده کا ک ب در غرب

۱۱ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5999201
تاثیرات تصفیه گسترده کا ک ب در غرب # تهران - ایرنا 12/06/70 .سیاسی. رسالت ص 3 به عقیده کارشناسان اطلاعاتی آمریکا پاکسازی گسترده کا ک ب در تغییر ساختار سیستم جاسوسی آمریکا تسریع خواهد نمود.
........................................
،آ،اف،پ،واشنگتن،ویلیام،کلبی،رئیس،،اسبق،سازمان،اطلاعاتی،آمریکا،سقوط، ،گورباچف،
۰ نفر