۱۱ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5999047
T T
۰ نفر
طرح اداره شوروی توسط گورباچف و روسای ده جمهوری اینکشوربه...
# تهران - ایرنا 11/06/70 .سیاسی. تلکس 164 بموجب طرح ابتکاری جدید میخائیل گورباچف و ده روسای جمهوری این کشور تا تدوین قانون اساسی جدید وبرگزاری انتخابات عمومی کشور را مشترک اداره خواهند کرد ........................................
،د،پ،آ،مسکو،سقوط،گورباجف،نورسلطان،نظر،بایوف،رئیس،،جمهوری،قزاقستان،، ،افتتاحیه،نشست،کنگره،نمایندگان،خلق،
۰ نفر