۶ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5998975
T T
۰ نفر
دوهزار ویکصد نفر به استخدام سازمان ثبت اسناد واملاک درمی آی # ساری - ایرنا 10/06/70 .اجتماعی. تلکس 66 باتصویب مجلس شورای اسلامی تاپایان سالجاری تعداد 2100 نفر از فارغ التحصیلان دیپلم ولیسانس بصورت استخدامی جذب سازمان ثبت اسنادواملاک خواهندشد.
........................................
،ایران،،زواره ای،رئیس،،سازمان،ثبت،املاک،واسناد،کشور،،معرفی،رئیس،،اداره، ،کل،جدید،ثبت،اسناد،واملاک،مازندران،طرح،تاسیس،،
۰ نفر