۶ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5998944
T T
۰ نفر
عزیمت دبیرکل کمیته ملی المپیک ورئیس فدراسیون دوومیدانی به # تهران - ایرنا 10/06/70 .ورزشی. تلکس 48 افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک ورحیمی رئیس فدراسیون دوومیدانی ایران دیروزبه منظور شرکت درکنگره المپیک عازم آت ن مرکز یونان شدند.
........................................
،تاریخچه،بازیهای،المپیک،
۰ نفر