۶ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5998931
T T
۰ نفر
آغاز دوره های آموزشی رانندگان اتوبوس برقی در پراک # تهران - ایرنا 10/06/70 .اجتماعی. تلکس 76 نخستین گروه رانندگان اتوبوس برقی برای گذراندان دوره یک ماهه آموزشی و آشنائی با طرز کار اتوبوس برقی چهارشنبه ششم شهریور رهسپار پراک شدند.
........................................
،روابط،عمومی،شهرداری،تهران،شرکت،اسکودااکسپورت،چکسلواکی،
۰ نفر