۶ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5998697
T T
۰ نفر

فرود اضطراری یک هواپیمای ژاپنی

۶ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5998697
فرود اضطراری یک هواپیمای ژاپنی # تهران - ایرنا 8/06/70 .اجتماعی. تلکس 120 یک سخنگوی شرکت هواپیمایی ژاپن اعلام کردیک هواپیمای بوئینک 767 این شرکت پس ازانفجاریکی ازمحفظه های جای چرخ آن مجبورشددرفرودگاه اوزاکافروداضطراری کند ........................................
،آ،اف،پ،فرودگاه،سندایی،توکیو،171،مسافر،
۰ نفر