۶ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5998623
T T
۰ نفر
آمریکا مشغول بازنگری نقش نیروهای ویژه اینکشور است # لندن - ایرنا 7/06/70 .سیاسی. تلکس 204 آمریکامشغول بازنگری نقش نیروهای ویژه اینکشوراست و جنک خلیج فارس مویدنقش مهم این نیروها درنبردهائی است که آمریکا درآینده احتمال وقوع آنان را میدهد.
........................................
،جان،بوتمن،،مجله،نظامی،جینز،دیفنس،،وزارت،جنک،3،میلیارد،بودجه،،نیروهای، ،ویژه،بحران،کویت،
۰ نفر