۶ شهریور ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5998539
T T
۰ نفر
راهی برای گریز از قوانین اقتصاد جهانی وجوددارد? # تهران - ایرنا 7/06/70 .سیاسی.اقتصادی. اطلاعات توسعه دموکراسی اجتماعی - سیاسی درغرب علت موفقیت دراقتصاد سرمایه داری جهانی نبوده ; بلکه بیشتر درنتیجه این موفقیت ها; دموکراسی پدیدار شده است.
........................................
،نشریه،بررسی،اقتصادی،سیاسی،آفریقا،نوشته،آندره،گوندرفرانک،آمریکا، ،اروپای،شرقی،آسیا،شوروی،جنک،سرد،
۰ نفر