۱۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5995476
T T
۰ نفر
اظهارات وزیر دفاع کویت پیرامون ترتیبات امنیتی منطقه # تهران - ایرنا 19/05/70 .سیاسی. تلکس 173 وزر دفاع کویت تاکید کرد کشوهای شورای همکاری خلیج فارس مسئولیت تهیه و هماهنک کردن ترتیبات امنیتی لازم برای حمایت و حفاظت از منطقه را می پذیرند.
........................................
،شیخ،علی،صباح،السالم،رادیو،ریاض،،مجله،حمات،الوطن،
۰ نفر