۱۱ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5994866
T T
۰ نفر
انعکاس دیدار وزیر خارجه آمریکا ازمنطقه مغرب عربی درمطبوعات # الجزیره - ایرنا 14/05/70 .سیاسی. تلکس 100 مطبوعات امروز الجزایر سرمقاله های خودرابه دیدار جیمز بیکر از منطقه مغرب عربی والجزایر اختصاص داده وآنرا مورد تجزیه وتحلیل قرار داده اند.
........................................
،روزنامه،الشعب،السلام،الخبر،وزیر،امور،خارجه،آمریکا،فلسطین،اسرائیل،،ساف،
۰ نفر