۱۱ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5994757
T T
۰ نفر

یاسر عرفات رهبر ساف حامی صلح عادلانه است

۱۱ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5994757
یاسر عرفات رهبر ساف حامی صلح عادلانه است # الجزیره - ایرنا 13/05/70 .سیاسی. تلکس 144 عرفات امروز در الجزیره گفت ساف حامی صلح عادلانه وهمه جانبه است ولی نباید این صلح به ضرر شهر قدس بعنوان پایتخت دولت فلسطین تمام شود.
........................................
،رئیس،،سازمان،آزادیبخش،،فلسطین،ساف،اعراب،واسرائیل،
۰ نفر