۱۱ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5994686
T T
۰ نفر

بحران سیاسی ماداگاسکار

۱۱ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5994686
بحران سیاسی ماداگاسکار # تهران - ایرنا 13/05/70 .سیاسی. کیهان استعفای دولت ماداگاسکار که اخیرا اعلام و ازسوی سرهنک دوم ویکتوراماهاترا نخست وزیر ارائه شد درپی بیش از سه ماه بحران سیاسی صورت گرفت.
........................................
،دیدییه،راتسیراکا،رئیس،،جمهور،انتاناناریوو،حالت،اضطراری،،روزشمار،
۰ نفر