۱ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5993547
T T
۰ نفر
کمیته اجرائی ساف تامین حقوق حقه فلسطینی ها را برای ...
# تهران - ایرنا 5/05/70 .سیاسی. تلکس 137 کمیته اجرائی ساف اعلام کرد چنانچه حقوق فلسطینیان به رسمیت شناخته شوداین سازمان آماده است برای راهیابی به صلح خاورمیانه به هرگونه مصالحه ای مبادرت ورزد ........................................
،د،پ،آ،تونس،،فلسطین،اسرائیل،
۰ نفر