۲۱ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5992237
T T
۰ نفر

اسرائیل اعراب بدوی را مسلح میکند

۲۱ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5992237
اسرائیل اعراب بدوی را مسلح میکند # بیروت - ایرنا 25/04/70 .سیاسی. تلکس 194 دیوید ماگن وزیر بازرگانی اسرائیل گفت بزودی یک گردان نظامی از نیروهای عشایر منطقه نقب توسط پلیس اسرائیل راه اندازی خواهد شد.
........................................
،مسئول،امور،اعراب،500،تن،اعراب،بدوی،
۰ نفر