۲۱ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5992151
T T
۰ نفر

ادامه نبرد سخت در شمال غربی کامبوج

۲۱ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5992151
ادامه نبرد سخت در شمال غربی کامبوج # تهران - ایرنا 25/04/70 .سیاسی. تلکس 213 علیرغم آتش بس مورد توا فق خمر سرخ و سربازان دولتی کامبوج و شروع دور دیگری از گفتگوهای صلح در پکن نبرد سختی در شمال غربی کامبوج ادامه دارد.
........................................
،یو،پی،پنوم،پن،
۰ نفر