۲۱ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5991825
T T
۰ نفر
به دانشجویان شهید مدارک افتخاری دانشگاهی اعطاء میشود # تهران - ایرنا 22/04/70 .اجتماعی. تلکس 177 شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد تا به دانشجویان شهید گواهینامه های افتخاری اعطاء شود.
........................................
،ایران،رشته،تحصیلی،درجات،لیسانس،،و،فوق،لیسانس،،دکترا،حبیبی،معاون،اول، ،رئیس،،جمهور،
۰ نفر