۲۱ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5991763
T T
۰ نفر

شلیک به سوی تظاهرکنندگان در الجزایر

۲۱ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5991763
شلیک به سوی تظاهرکنندگان در الجزایر # تهران - ایرنا 21/04/70 .سیاسی. تلکس 106 رادیو فرانسه امروز گفت نیروهای الجزایری امروز قبل از آغاز نماز جمعه به روی تظاهر کنندگاه جبهه نجات اسلامی آتش گشودند.
........................................
،د،پ،آ،الجزیره،
۰ نفر