۱۱ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5990703
T T
۰ نفر

اعتبار 73 میلیون دلاری ایتالیا به آرژانتین

۱۱ تیر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5990703
اعتبار 73 میلیون دلاری ایتالیا به آرژانتین # رم - ایرنا 12/04/70 .اقتصادی. تلکس 29 اق ایتالیا اعتباری به ارزش 73 میلیون دلار در اختیار آرژانتین قرار داد.
........................................
،مدرن،سازی،مترو،75/1،درصد،
۰ نفر