۲۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5988459
T T
۰ نفر
رد احتمال برگزاری انتخابات عمومی زودرس درانگلیس # لندن - ایرنا 25/03/70 .سیاسی. تلکس 169 جان میجر نخست وزیر انگلیس احتمال برگزاری انتخابات عمومی زودرس دراین کشور رادرسال جاری میلادی رد کرد.
........................................
،کنفرانس،،محافظه،کار،ولز،اتحاد،سیاسی،اقتصادی،اروپا،
۰ نفر