۲۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5988199
T T
۰ نفر

درخواست برگزاری انتخابات زودرس در پاکستان

۲۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5988199
درخواست برگزاری انتخابات زودرس در پاکستان # اسلام آباد - ایرنا 23/03/70 .سیاسی. تلکس 96 ائتلاف دمکراتیک مردم جناح مخالف در پاکستان خواستار برگزاری انتخابات زودرس تحت نظارت یک دولت موقت بیطرف شد.
........................................
،کتاب،سفید،نواز،شریف،بی نظیر،بوتو،اسلام،آباد،
۰ نفر