۲۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5988178
T T
۰ نفر

بازدید از اردوگاههای آوارگان عراقی در خرمشهر

۲۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5988178
بازدید از اردوگاههای آوارگان عراقی در خرمشهر # اهواز - ایرنا 23/03/70 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 153 ایلونیسی جاکوپ رئیس موسسه سیاستهای خارجی فنلاند به اتفاق سفیر این کشور در ایران امروز از اردوگاه آوارگان عراقی خرمشهر دیدن کرد.
........................................
،قیام،فرماندار،5،هزارنفر،
۰ نفر