۲۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5988058
T T
۰ نفر

دومین دور مذاکرات اسد و والدهایم

۲۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5988058
دومین دور مذاکرات اسد و والدهایم # دمشق - ایرنا 22/03/70 .سیاسی. تلکس 256 ; 248 کورت والدهایم رئیس جمهوری اتریش امروز پس از ورود به سوریه دومین دور مذاکرات خود را با حافظ اسد در دمشق آغاز کرد.
........................................
،سانا،منطقه،خلیج،فارس،،دورنمای،صلح،
۰ نفر