۲۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5988000
T T
۰ نفر
یک تفاهم نامه همکاری بین جمهوری آذربایجان امضاء شد # تهران - ایرنا 22/03/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 92 به منظور تحکیم روابط و گسترش مناسبات فیمابین یک تفاهم نامه همکاری بین ایران و جمهوری آذربایجان شوروی به امضاء رسید.
........................................
،زمینه های،تفاهم نامه،حسن،اف،نخست،وزیر،زنگنه،وزیر،نیرو،
۰ نفر