۲۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5987905
T T
۰ نفر
ولیعهد کویت مذاکرات ایران و عربستان را مثبت توصیف کرد # مدینه - ایرنا 21/03/70 .سیاسی. تلکس 81 ولیعهد کویت در مصاحبه ای مذاکرات سعودالفیصل با مقامات ایرانی را گامی مثبت در جهت تحکیم پیوندهای همکاری بین کشورهای منطقه توصیف کرد.
........................................
،خلیج،فارس،،روزنامه،عکاظ،چاپ،عربستان،
۰ نفر