۲۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5987794
T T
۰ نفر
کسری تراز حساب جاری اسپانیا درسال گذشته به 7/15 میلیارد دلار # تهران - ایرنا 21/03/70 .اقتصادی. تلکس 54 اق ارزش کل صادرات اسپانیا درسال گذشته به 4/55 میلیارد دلار رسید که درمقایسه باسال 89 افزایشی قابل توجه نشان داد.
........................................
،تایمز،مالی،آمار،2/44،میلیارد،دلار،سال،89،
۰ نفر