۲۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5987782
T T
۰ نفر
اختصاص 57 میلیارد ریال اعتبار برای طرحهای عمرانی سازمان ...
# تهران - ایرنا 21/03/70 .اقتصادی. تلکس 250 رئیس سازمان جنگلها و مراتع کشور: درسالجاری مبلغ 57 میلیارد ریال اعتبار برای طرحهای عمرانی این سازمان اختصاص یافت.
........................................
،ربیع،فلاح،معاون،وزیر،جهاد،سازندگی،افتتاح،نخستین،نمایشگاه،دستاوردهای، ،جهاد،سازندگی،تولید،نهال،
۰ نفر