۱۶ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5987448
T T
۰ نفر

پیام تبریک حبیبی برای نخست وزیر فرانسه

۱۶ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5987448
پیام تبریک حبیبی برای نخست وزیر فرانسه # تهران - ایرنا 19/03/70 .سیاسی. تلکس 14 بدنبال انتصاب ادیت کرسون به نخست وزیری فرانسه پیام تبریکی از سوی حبیبی معاون اول رئیس جمهور ایران خطاب به وی مخابره گردید.
........................................
۰ نفر