۱۶ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5987429
T T
۰ نفر

مذاکرات صلح خاورمیانه از دیدگاه گاردین

۱۶ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5987429
مذاکرات صلح خاورمیانه از دیدگاه گاردین # لندن - ایرنا 18/03/70 .سیاسی. تلکس 171 روزنامه گاردین نوشت اسرائیل به هیچ وجه زیر بار تشکیل یک حکومت کاملا مستقل فلسطینی نخواهد رفت.
........................................
،تل،آویو،چاپ،انگلیس،،
۰ نفر