۱۶ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5987103
T T
۰ نفر
رئیس مجلس شورای اسلامی عملکرد رژیم های آفریقای جنوبی واسرا # تهران - ایرنا 16/03/70 .سیاسی. تلکس 161 کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی عملکرد رژیم های نژاد پرست آفریقای جنوبی واسرائیل درتضمین حقوق انسانها را یکسان دانست .
........................................
،ایران،دیدار،با،ادام،سابی،،رئیس،،مجلس،،تانزانیا،،کمک،ایران،درطرح،های، ،عمرانی،آن،کشور،
۰ نفر