۱۶ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5987083
T T
۰ نفر

تصمیم واشنگتن کردها را نگران کرده است

۱۶ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5987083
تصمیم واشنگتن کردها را نگران کرده است # تهران - ایرنا 16/03/70 .سیاسی. تلکس 125 جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی و همپیمانان آنها از شمال عراق هاله ای از نگرانی برای کردها بوجود آورده است.
........................................
،روزنامه،الندوه،عربستان،جرج،بوش،،رئیس،،جمهوری،آمریکا،جلال،طالبانی،رهبر، ،اتحادیه،میهنی،کردستان،عراق،قیام،
۰ نفر