۱۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5986946
T T
۰ نفر

افزایش محبوبیت حزب کارگر انگلیس

۱۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5986946
افزایش محبوبیت حزب کارگر انگلیس # لندن - ایرنا 14/03/70 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 56 براساس نظر سنجیهای به عمل آمده حزب کارگر انگلیس درمقایسه با حزب حاکم" محافظه کار" بمیزان شش درصد نزدمردم انگلیس محبوبتراست0 ........................................
،ساندی،تایمز،ایندیپندنت،اون،ساندی،
۰ نفر