۱۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5986816
T T
۰ نفر
خشونت های اخیر در دره کشمیر جان 30 تن دیگر را گرفت # دهلی نو - ایرنا 13/03/70 .سیاسی. تلکس 229 درتازه ترین موج حوادث خشونت بار در دره کشمیرطی 24 ساعت گذشته حداقل 30 تن ازجمله 13 مامورامنیتی هند جان خودرااز دست دادند.
........................................
،دهلی،نو،هند،ایالت،جامو،وکشمیر،
۰ نفر