۱۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5986564
T T
۰ نفر
کنگره آمریکا کمکهای سالانه این کشور به صندوق بین المللی پول.
# واشنگتن - ایرنا 11/03/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 5 کمیته فرعی تعیین بودجه کنگره آمریکااعطای کمک های سالانه این کشور به صندوق بین المللی پول راازمبلغ پیشنهادی 2/12 میلیارد دلاربه صفررساند.
........................................
،بولتن،اخبار،اقتصادی،بانکهای،جهانی،عدم،حمایت،بوش،،رئیس،،جمهور،
۰ نفر