۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5985015
T T
۰ نفر

بررسی تحولات سیاسی خاورمیانه در سالهای 91-9910

۱ خرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5985015
بررسی تحولات سیاسی خاورمیانه در سالهای 91-9910 # تهران - ایرنا 1/03/70 .سیاسی. ویژه 64 ص 22 موسسه بین المللی تحقیقات استراتژیکی لندن در شماره جدید خود به مطالعه تحولات سیاسی خاورمیانه در سالهاس 91-9910 پرداخته است.
........................................
،اسرائیل،خلیج،فارس،،صدام،کویت،جنک،عراق،
۰ نفر