۲۶ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5978286
T T
۰ نفر
جبهه عمل اسلامی اردن حکومتهای وابسته عرب را محکوم کرد # تهران - ایرنا 29/12/71 .سیاسی. تلکس 104 یک گروه مسلمانان اصولگرای اردنی امروز حکومتهای عربی را به دلیل سرکوب جنبشهای اسلامی که منطقه را درنوردیده است محکوم کرد.
........................................
،ای،پی،امان،اسحاق،فرحان،دبیر،کل،جبهه،عمل،اسلامی،مصاحبه،
۰ نفر