۲۶ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5978108
T T
۰ نفر

ترور یک مقام الجزایری

۲۶ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5978108
ترور یک مقام الجزایری # الجزیره - ایرنا 26/12/71 .سیاسی. تلکس 21 جیلالی الیولس مدیر انستیتو مطالعات استراتژیک و وزیر اسبق دانشگاههای الجزایر دیروز هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت وجان خود رااز دست داد.
........................................
،تلویزیون،الجزایر،گروههای،اسلامی،
۰ نفر