۲۶ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5978081
T T
۰ نفر

ارتش لهستان یک مانور نظامی را آغاز کرد

۲۶ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5978081
ارتش لهستان یک مانور نظامی را آغاز کرد # تهران - ایرنا 26/12/71 .نظامی. تلکس 13 ارتش لهستان که دچار کمبود بودجه است درجریان مانورهای چهار روزه نظامی که دیروز شروع شد فقط یک موشک ضد هوائی شلیک خواهد کرد.
........................................
،یو،پی،ورشو،
۰ نفر