۲۶ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5978046
T T
۰ نفر
پاکستان به دخالت در بمب گذاریهای اخیر هند متهم شد # تهران - ایرنا 26/12/71 .سیاسی. تلکس 80 پاره ای از سیاستمداران هندی پاکستان را به دخالت در بمب گذاریهای اخیر در بمبئی هند متهم کردند.
........................................
،سی،ان،ان،سازمانهای،امنیتی،آماده،باش،،
۰ نفر